JHV 2012/151, Gerechtshof Amsterdam 06-03-2012, BW7820, 20.018.459/01 (met annotatie van mr. Borst)

Inhoudsindicatie

Kostenposten binnen de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten

Samenvatting

Na bijna 25 jaar was een huurovereenkomst voor winkelruimte op vordering van de verhuurder met ingang van 1 juli 2011 beëindigd en moest de huurder per die datum verhuizen. In de onderhavige procedure gaat het nog om het bedrag dat de rechter kan toewijzen als tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. De huurder had bij ontruiming al een huurovereenkomst gesloten voor een nieuwe winkelruimte per 15 juni 2011, maar die moest eerst nog worden verbouwd…

Verder lezen
Terug naar overzicht