JHV 2015/62, Gerechtshof Amsterdam 10-02-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:409, Zaaknummer onbekend (met annotatie van mr. C. Goudriaan)

Inhoudsindicatie

Renovatievoorstel, Opzegging huurovereenkomst, Dringend nodig, Structurele wanverhouding tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten

Samenvatting

Huurster huurt sinds 1998 van Merquance een woning met zolderkamer. Merquance ontwikkelt een renovatieplan waarbij het gehuurde wordt samengevoegd met de hele zolderetage om een nieuwe woning over twee etages te creëren en stelt huurster voor om deze nieuwe woning te huren. Huurster gaat niet akkoord en Merquance vordert bij de kantonrechter het tijdstip van beëindiging van de huurovereenkomst vast te stellen.

Merquance stelt dat er een structurele wanverhouding bestaat tussen de…

Verder lezen
Terug naar overzicht