JIN 2008/241, Kantonrechter Sneek 21-03-2008, , 240212\VZ VERZ 08-19

Inhoudsindicatie

Formeel werkgeverschap, Materieel werkgeverschap, Ontbinding

Samenvatting

Essentie:

Wanneer de bedrijfseconomische reden komt vast te staan, moet voor de beantwoording van de vraag welke werknemer de arbeidsplaats verliest gekeken worden naar de beschikbare arbeidsplaatsen bij zowel de formele als bij de materiële werkgever.

Samenvatting:

Werkgever heeft ervoor gekozen om werknemer in een aparte stichting “Timpaan Werkgelegenheid” onder te brengen. De werkzaamheden die deze werknemer verricht, wijzigen niet. Werkgever stelt thans dat de stichting geen geld heeft om werknemer in dienst te houden. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht