JIN 2008/710, HvJ EG 16-10-2008, , C-310/07

Inhoudsindicatie

Bescherming van werknemers bij insolventie werkgever, Activiteiten in verschillende lidstaten, loongarantie

Samenvatting

Essentie:

Art. 8bis Richtlijn 80/987/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2002/74/EG, moet aldus worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigde onderneming, om te kunnen worden geacht activiteiten op het grondgebied van een andere lidstaat te hebben, niet noodzakelijk over een filiaal of een vaste inrichting in die andere lidstaat moet beschikken. Die onderneming moet echter duurzaam economisch aanwezig zijn in laatstgenoemde lidstaat en dit veronderstelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht