JIN 2013/5, Gerechtshof Amsterdam 14-08-2012, BY1478, 200.095.055/01 (met annotatie van A.E. van Solinge)

Inhoudsindicatie

Huwelijksvermogensrecht, Periodiek verrekenbeding, Verrekening ondernemingswinsten, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Het tussen partijen overeengekomen verrekenbeding ziet niet op de uitgekeerde winst van de onderneming. Desondanks dient verrekening van ondernemingswinsten plaats te vinden, indien het uitblijven daarvan gezien de feiten en omstandigheden op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Partijen waren onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd inhoudende een algehele uitsluiting van elke gemeenschap van goederen met een periodiek verrekenbeding. De man is directeur en enig aandeelhouder van een BV. In hoger beroep ligt…

Verder lezen
Terug naar overzicht