JIN 2017/145, Hoge Raad 07-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1274, 17/01430 (met annotatie van N. de Boer)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing, Procedure tegen meerdere gedaagden, Vonnis op tegenspraak

Samenvatting

Art. 140 lid 3 Rv is niet van toepassing indien gedaagden, deels wel en deels niet in het geding verschijnen en de zaak ten aanzien van de verschenen gedaagden wordt doorgehaald. Het vonnis gewezen tegen de niet verschenen gedaagden heeft te gelden als een verstekvonnis, waartegen het rechtsmiddel van verzet kan worden ingesteld.

In art. 140 Rv is geregeld dat indien er meerdere gedaagden zijn en ten minste een van hen in het geding verschenen

Verder lezen
Terug naar overzicht