JIN 2017/149, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1227, 16/00072 (met annotatie van C.J.A. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Horen minderjarig kind als getuige

Samenvatting

Het oordeel van het hof dat het verzoek moet worden afgewezen omdat het belang van het welzijn van de getuige “ernstig zou kunnen worden geschaad”, is niet zonder meer begrijpelijk, nu niet blijkt op grond van welke concrete feiten en omstandigheden het welzijn van de getuige door het afleggen van een verklaring in gevaar wordt gebracht en dat dit belang dient te prevaleren boven het belang van de verdachte om haar als getuige te kunnen (doen) horen. Conclusie A-G

Verder lezen
Terug naar overzicht