JIN 2017/66, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3342, 201508834/1/A3 (met annotatie van R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Vuurwerkverbod, Gebiedsaanwijzing, Bevoegdheid bestuursorgaan, Verbindendheid Algemene Plaatselijke Verordening, Verhouding APV tot hogere regeling, Unierecht, Notificatierichtlijn, Belangenafweging, Specialiteitsbeginsel

Samenvatting

Met het nemen van een besluit als bedoeld in art. 2.7.3 lid 1 APV (een aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod voor een bepaald gebied) wordt geen invulling gegeven aan het begrip ‘handhaving van de openbare orde’ als bedoeld in art. 172 lid 1 Gemeentewet, ten aanzien waarvan de burgemeester exclusief bevoegd is. De aanwijzing mocht in dit geval…

Terug naar overzicht