JIN(S) Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 september 2017, ECLI:EU:C:2017:637


Arbeidsrecht

Prejudiciële verwijzing. Sociale politiek. Richtlijn 2010/18/EU. Herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. Clausule 5, punten 1 en 2. Terugkeer uit ouderschapsverlof. Recht om terug te keren in dezelfde functie of in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie. Ongewijzigd behoud van verworven rechten of rechten in wording.

Ambtenaar van een deelstaat die bevorderd is tot ambtenaar op proef in een leidinggevende functie. Regeling van die lidstaat op grond waarvan de proeftijd van rechtswege en zonder mogelijkheid van verlenging eindigt na twee jaar, ook…

Verder lezen
Terug naar overzicht