JM 2000/61, Rechtbank Maastricht 01-11-1999, , 99/1297 (met annotatie van Wiggers)

Inhoudsindicatie

Vrijstelling, Belangenafweging, Motiveringsplicht

Samenvatting

Omdat burgemeester en wethouders verwachten dat het geluidsniveau van 35 dB(A) op de binnenplaats van kasteel Wolfrath en in de moestuin welhaast onhaalbaar is, weigeren zij medewerking te verlenen ten behoeve van een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan in verband met het huisvesten van asielzoekers. De projectontwikkelaar vindt deze opstelling niet aanvaardbaar en verzoekt de President van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Ten onrechte zijn burgemeester en wethouders ervan uitgegaan dat het kasteel Wolfrath binnen de zone…

Verder lezen
Terug naar overzicht