JM 2008/46, RvS 27-02-2008, , 200607555/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebied, Passende beoordeling, Aantasting, Natuurlijke kenmerken, Waddenzee, Mosselvisserij

Samenvatting

De minister van LNV, verweerder, heeft voor het opvissen van mosselen in visbare hoeveelheden aan appellanten 1 – Coöperatieve Productenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A. – een artikel 19d Nbw 1998-vergunning verleend. Hiertegen hebben appellanten bezwaar gemaakt dat door verweerder gegrond werd verklaard voor zover het betreft de vergunde hoeveelheid op te vissen mosselton en de nalevingsvoorwaarden. Voor het overige worden de bezwaren ongegrond verklaard…

Verder lezen
Terug naar overzicht