JNA 2016/13, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:724, 201502649/1/R2

Inhoudsindicatie

Wijzigen. uitbreiden. exporteren rundveehouderij

Samenvatting

Bij besluit van 12 februari 2015, heeft het college een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een rundveehouderij aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de Nbw vergunning).

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 12 februari 2015, heeft het college een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw…

Verder lezen
Terug naar overzicht