JOM 2007/515, RvS 11-07-2007, BA9296, 200605802/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Overgangsrecht, Planperiode, Tijdelijke situatie

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Vierde kwadrant’’ van de gemeente Huizen. Appellant heeft aangevoerd dat de bij de bestemming ‘‘Tuin I’’ horende voorschriften ten onrechte een beperking met zich brengen van de bouwmogelijkheden zoals die onder de werking van het oude bestemmingsplan voor zijn perceel bestonden. Vast staat volgens de Afdeling dat de carport en de berging niet in overeenstemming zijn met de planvoorschriften. Dit betekent…

Verder lezen
Terug naar overzicht