JOM 2007/593, RvS 29-08-2007, BB2493, 200603425/1

Inhoudsindicatie

Tracébesluit, Belanghebbende, Ontvankelijkheid

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij de Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet het tracé ‘‘Omleiding Ommen N34/N36’’ heeft vastgesteld. Het Tracébesluit voorziet in de aanleg van de omleidingsweg N34/N36 en daarmee verband houdende infrastructurele voorzieningen. De weg is voorzien ten noorden van de kern Ommen en sluit in het westen aan op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht