JOM 2007/624, RvS 26-09-2007, BB4351, 200604609/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Beleid, Planologische kernbeslissing, Nationaal landschap, Goede ruimtelijke ordening, Motiveringsbeginsel

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Sluis. Ten aanzien van het betoog dat het plan wat betreft deelgebied Noord niet in overeenstemming is met beleid in de Nota Ruimte, overweegt de Afdeling het volgende. In de Nota Ruimte worden provincies en gemeenten gevraagd in hun beleid rekening te houden met de inhoud van de planologische kernbeslissingen in de Nota Ruimte. Op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht