JOM 2007/641, RvS 12-09-2007, BB3409, 200606538/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Saldering luchtkwaliteit

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Amstelveen. Appellanten vrezen dat het realiseren van de gelijkvloerse kruising van de Zijdelweg en de nieuwe N201 nadelige gevolgen zal hebben voor hun woon- en leefklimaat, aangezien door de verkeerstoename de luchtkwaliteit ter plaatse zal verslechteren. Aan de orde is de vraag of is voldaan aan artikel 7, lid 3, onder b, van het Blk 2005. Gelet op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht