JOM 2007/836, RvS 17-10-2007, BB5849, 200609093/1

Inhoudsindicatie

Vergunningaanvraag, Aanvraag vergunning, Expireren vergunning, Bestaande situatie, Geurbeleid, Acceptabel hinderniveau

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting bestemd voor het composteren van groenafval alsmede voor de op- en overslag en bewerking van onder meer groenafvalstoffen en bouw- en sloopafvalstoffen. Appellanten sub 2 betogen dat de grondslag van de aanvraag is verlaten nu verweerder de aanvraag om een revisievergunning heeft beoordeeld als…

Verder lezen
Terug naar overzicht