JOM 2008/195, Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 05-02-2008, BC4215, 200705752/2

Inhoudsindicatie

Bestaande stallen, Stalsysteem, Beste beschikbare technieken, Ammoniak, Overgangstermijnen, Voorlopige voorziening

Samenvatting

Verzocht is om het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van het besluit waarbij heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf met varkens en de opslag en verwerking van bijproducten. Verzoeker voert aan dat in de bestaande stallen niet de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht