JOM 2008/477, RvS 07-05-2008, BD1090, 200604924/1

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapport, Bestemmingsplan, M.e.r.-plicht, M.e.r.-beoordelingsplicht, Drempelwaarde, Waterberging

Samenvatting

In beroep is het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘De Zuiderklip’’ van de gemeente Drimmelen. Het plangebied omvat een aantal aaneengesloten polders. Het plan voorziet in de aanleg van vijf dijkopeningen die aansluiten op een stelsel van aan te leggen brede geulen waarmee wordt aangetakt op bestaande Biesboschkreken. Hiermee ontstaat een dynamisch zoetwatergetijdensysteem en wordt ruimte gecreëerd voor waterberging. Appellante stelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht