JOM 2008/63, RvS 05-12-2007, BB9488, 200607948/1

Inhoudsindicatie

Implementeren richtlijn, Rechtstreekse werking richtlijn, Tijdelijke vergunning

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor het gebruik van een voormalige zandwinput als depot voor baggerspecie. Appellante betoogt dat het besluit in strijd is met de Grondwaterrichtlijn en dat deze richtlijn niet juist is geïmplementeerd in het nationale recht. Ingevolge artikel 11 van de richtlijn mogen de in artikel 4 bedoelde vergunningen slechts worden verleend voor een beperkte periode…

Verder lezen
Terug naar overzicht