JOM 2009/623, RvS 18-10-2007, BB6308, 200705441/2

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Fokzeugenhouderij, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Referentieniveau omgevingsgeluid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Deurne een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een fokzeugenhouderij. Verzoekers voeren aan dat de aan de vergunning verbonden grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten aanzien van woningen van derden, met uitzondering van de woning Leensel 15, ten onrechte hoger zijn dan de richtwaarden voor een landelijke omgeving zoals opgenomen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht