JOM 2010/458, RvS 30-01-2008, BC3581, 200708288/2

Inhoudsindicatie

Externe veiligheid, Voorlopige voorziening, Intrekken vergunning, Afstandsnormen, LPG, Doorzet LPG, Kwetsbare objecten, Vulpunt

Samenvatting

Bij besluit van 18 oktober 2007 hebben burgemeester en wethouders van Bergeijk met toepassing van artikel 8.25 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 11 mei 1993 verleende vergunning voor een garagebedrijf met verkoopstation voor motorbrandstoffen ingetrokken, voor zover het betreft de opslag en verkoop van LPG en de hiertoe aanwezige installaties. Het college is overgegaan tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning van 11 …

Verder lezen
Terug naar overzicht