JOM 2012/434, RvS 21-03-2012, BV9455, 201108112/1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing verboden Ffw, Toetsingskader, Staat van instandhouding, Andere bevredigende oplossing, Tracébesluit, Tussenuitspraak

Samenvatting

Bij besluit van 7 juni 2011 heeft de staatssecretaris van ELI ontheffing verleend van de in artikel 11 van de Flora- en faunawet neergelegde verbodsbepalingen ten behoeve van de laatvlieger, meervleermuis, watervleermuis en de buizerd bij Deinum. Bij datzelfde besluit heeft de staatssecretaris de aanvraag voor ontheffing van de in de artikelen 9, 10 en 11 van de Ffw neergelegde verbodsbepalingen ten behoeve van de buizerd te Marsum…

Verder lezen
Terug naar overzicht