JOM 2013/242, RvS 28-03-2012, BW0135, 201105451/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Vrijstelling, Vrijstelling bestemmingsplan, Kantoor aan huis, Reisbureau, Gerechtvaardigde vertrouwen, Woonfunctie, Gebruik, Bestemmen gebruik, Ruimtelijke relevantie, Belangenafweging, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

Bij besluit van 28 februari 2011 heeft de raad van de gemeente Oldenzaal het bestemmingsplan “Oldenzaal, Ootmarsumsestraat 44” vastgesteld. Onder het voorheen geldende plan hadden de percelen de bestemming “Bebouwing met eengezinshuizen”. Deze gronden waren uitsluitend bestemd voor bebouwing met eengezinshuizen en gedeelten van deze huizen mochten worden gebruikt voor andere doeleinden dan

Verder lezen
Terug naar overzicht