JOM 2016/1325, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3431, 201603682/1/R2, 201603684/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Nbw 1998 t.b.v. pluimveehouderij

Samenvatting

De conclusie is dat SLB kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb bij de besluiten van 1 december 2015 en 22 december 2015. Hieruit volgt dat het college het bezwaar van SLB tegen deze besluiten ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Het belang dat SLB zich blijkens haar statuten ten doel stelt te behartigen, is het bevorderen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht