JOM 2016/190, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:477, 201500628/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen, Slopen binnen beschermd dorpsgezicht en aanleggen t.b.v. bouwen woning

Samenvatting

Bij het besluiten op een aanvraag om verlening van omgevingsvergunning moet in beginsel het recht worden toegepast zoals dat ten tijde van dat besluit geldt. Aan een ten tijde van de indiening van de aanvraag nog wel, maar ten tijde van het besluit daarop dan wel ten tijde van de heroverweging van dat besluit in bezwaar niet meer geldend bestemmingsplan mag, bij wijze van uitzondering op dat beginsel…

Verder lezen
Terug naar overzicht