JOM 2016/219, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:655, 201401785/2/A2

Inhoudsindicatie

Toekenning tegemoetkoming in planschade

Samenvatting

Met het besluit van 27 januari 2015 heeft het college het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek niet hersteld. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Van Montfoort heeft het standpunt dat aan de door appellant betaalde koopprijs geen betekenis toekomt omdat deze mogelijk een speculatief karakter had, gehandhaafd. Daarbij wijst Van Montfoort op een luchtfoto uit 2005. Ter zitting heeft Van Montfoort zich op het standpunt gesteld dat appellant bij de aankoop van het object mogelijk niet als redelijk denkend en handelend koper…

Verder lezen
Terug naar overzicht