JOR 1999/219, Rechtbank Middelburg 15-04-1998, , 529/96

Inhoudsindicatie

(Mede) beleidsbepaler als bestuurder ex art. 36 Iw 1990 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden, ondanks dat nog niet in het kader van een bezwaarschriftprocedure is beslist, Een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht dient in beginsel schriftelijk te geschieden, Een beroep op verrekening kan niet als melding van betalingsonmacht worden beschouwd

Samenvatting

Uit de Leidraad bij de Iw 1990 volgt geenszins dat het niet beslissen op het bezwaarschrift tot niet-ontvankelijkheid zou leiden. De Leidraad voorziet zelfs in een samenloop van procedures van aansprakelijk gestelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht