JOR 2000/219, Rechtbank Maastricht 20-04-2000, , 50987/1999 (met annotatie van C.M. Grundmann-van de Krol)

Inhoudsindicatie

Persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf dient aan zwaardere deskundigheidsnormen te voldoen dan iemand die vergelijkbare activiteiten buiten beroep of bedrijf ontplooit, Nu bemiddelaar commissie ontvangt in de vorm van waardecertificaten, handelt hij in de uitoefening van een beroep of bedrijf, Bemiddelaar belegt gelden van lastgever in buitenlandse instellingen waartegen STE herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, Lastgever mocht evenwel niet zonder meer erop vertrouwen dat investeringen volledig risicoloos zouden zijn, Eigen schuld lastgever

Samenvatting

Een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet…

Verder lezen