JOR 2007/250, Rechtbank Leeuwarden 17-01-2007, AZ7612, HA ZA 05-838 (met annotatie van NEDF)

Inhoudsindicatie

Faillissementspauliana, Verpanding van vorderingen aan Ontvanger wijzigt onderlinge rangorde verhaalsrechten, waardoor crediteuren benadeeld worden, Wetenschap van benadeling, Gerechtvaardigd belang van curator dat volledige bedrag van door Ontvanger geïncasseerde verpande vorderingen aan boedel ten goede komt, Door opheffing van nadeel aan crediteur wordt belang van curator niet weggenomen

Samenvatting

De rechtbank zal ervan uitgaan dat de aan de verpanding ten grondslag liggende overeenkomst onverplicht is aangegaan. Veronderstellenderwijs uitgaande van de afspraak dat de Ontvanger alleen bereid zou zijn om niet tot invordering over te gaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht