JOR 2010/351, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 15-10-2010, , 177

Inhoudsindicatie

Beleggingsadvies, Geleden verlies is eigen aan risico van beleggen, Afwijzing schadevergoedingsvordering

Samenvatting

Consument vordert vergoeding van de door hem geleden schade, bestaande uit de verloren gegane belegging (wegens faillissement van beleggingsinstelling A), door hem begroot op € 20.000, zijnde het aankoopbedrag van de notes.

De Commissie stelt vast dat tussen partijen een adviesrelatie bestaat. Dit houdt onder meer in dat Consument zelf verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en voor de aan- en verkooptransacties binnen de portefeuille. Ook is een belegger in beginsel…

Verder lezen