JOR 2011/264, Rechtbank Haarlem sector kanton 15-09-2010, BO9279, CV EXPL 10-3514

Inhoudsindicatie

Boedelbijdrage schuldeiser die zich beroept op afgifte van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

Samenvatting

Een beroep op afgifte van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan buiten het faillissement geldend worden gemaakt, zodat de door de curatoren verrichte werkzaamheden ter uitlevering van deze goederen niet ten bate van de boedel komen. Omdat de kosten ter uitlevering van deze goederen uitsluitend worden gemaakt ten dienste van de belangen van de rechthebbende buiten faillissement en niet van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, gebieden de redelijkheid en billijkheid dat die kosten kunnen worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht