JOR 2011/349, Rechtbank Haarlem 06-07-2011, BR4072, F. 182908

Inhoudsindicatie

Verzet tegen faillietverklaring, Vernietiging faillissement vennootschap wegens onbevoegdheid ex-bestuurder tot doen van eigen aangifte

Samenvatting

Opposanten verzetten zich tegen het uitgesproken faillissement en voeren aan dat B niet bevoegd was het faillissement aan te vragen van de vennootschap, nu op de datum van de uitspraak van het faillissement B geen bestuurder meer was van deze vennootschap, maar A. Vastgesteld wordt dat B ten tijde van de uitspraak van het faillissement niet (meer) bevoegd was om eigen aangifte van het faillissement te doen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht