JOR 2012/115, Gerechtshof Amsterdam 31-01-2012, BV7171, 200.078/657/01 (met annotatie van mr. K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Effectendienstverlening, Adviesrelatie, Schending zorgplicht door bank, Belegger moet oorzakelijk verband tussen tekortkoming bank en gestelde schade bewijzen, Tussenarrest

Samenvatting

Appellant betoogt dat tussen hem en de bank geen execution only relatie bestond, doch een adviesrelatie, waarin de zorgplicht hogere eisen stelt. Naar ’s hofs oordeel staat vast dat de bank, in de persoon van een toenmalige medewerker, aan appellant duidelijk heeft gemaakt, vanaf het moment waarop deze te kennen gaf te willen gaan beleggen, dat zij bereid was…

Verder lezen