JOR 2013/265, Gerechtshof Amsterdam 06-11-2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY8291, 200.079.710/01 (met annotatie van mr. D.J.F.F.M. Duynstee)

Inhoudsindicatie

Bedrijfsovername, Uitleg aandelenkoop, Schending garanties, Klachttermijn, Toerekening van aanwezige kennis van managementteam doelvennootschap aan koper, Tussenarrest

Samenvatting

Geïntimeerden hebben een beroep gedaan op art. 10.1 Share Purchase Agreement (SPA). Of het door hen ingeroepen rechtsgevolg kan worden aanvaard, zal in belangrijke mate afhangen van de uitleg van deze bepaling. De onderhavige koopovereenkomst wordt, gelet op de omvang en gedetailleerdheid van het contract, de wijze van totstandkoming ervan en de daarin opgenomen “entire agreement clause”, …

Verder lezen
Terug naar overzicht