JOR 2013/6, Gerechtshof Amsterdam 25-04-2012, BW6586, 200.068.819/01 OK (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Wanbeleid, Sluiten van nieuwe overeenkomsten aanmerkelijk ongunstiger voor vennootschap, Geen zakelijk motief voor sluiten van nieuwe overeenkomsten, Bestuurder handelde zeer onzorgvuldig met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten, Bestuurder is verantwoordelijk voor wanbeleid, Voorzieningen: OK vernietigt besluiten van ava, ontslaat bestuurder en benoemt een tijdelijk bestuurder, draagt aandelen StAK tijdelijk over ten titel van beheer, Vervolg op HR 10 september 2010, «JOR» 2010/337, m.nt. Brink en OK 17 februari 2009, «JOR» 2009/129, m.nt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht