JOR 2014/94, Gerechtshof Amsterdam 08-10-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3208, 200.129.541/01 OK (met annotatie van prof. mr. L.G. Verburg)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Vakbonden verzoeken enquête, Sluiting productielocatie, Besluit tot reorganisatie is in beginsel een aangelegenheid van de leiding van het concern, (Het bestuur van) de (dochter)vennootschap dient echter ook zelfstandig een afweging te maken van de beweegredenen voor en de gevolgen van het door de concernleiding genomen besluit, Gegronde reden voor twijfel aan juist beleid omdat (i) dochter beweegredenen van het besluit niet kende, of (ii) dochter ontoereikend communiceerde over beweegredenen, Eis dat werknemers geen verweer tegen ontslag mogen voeren voor totstandkoming sociaal plan is…

Verder lezen
Terug naar overzicht