JOR 2015/119, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 29-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8145, 200.091.009 (met annotatie van mr. G.J.L. Bergervoet)

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, In geval meerdere partijen zich als borg hebben verbonden is ontslag door schuldeiser van één van de borgen uit zijn gebondenheid zonder vervangende zekerheid onzorgvuldig jegens mede-borg, Mede-borg benadeeld in verhaalsmogelijkheden, Schadevergoeding door aansprakelijkheid van mede-borg jegens schuldeiser te beperken

Samenvatting

Arrest d.d. 29 oktober 2013: hoewel het een schuldeiser vrijstaat om voor zichzelf afstand te doen van zijn vorderingsrechten en te beoordelen welke zekerheden hij (nog) nodig acht, behoort hij niet, …

Verder lezen
Terug naar overzicht