JOR 2015/22, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-09-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7526, 200.138.380/01 (met annotatie van mr. R.J. Abendroth)

Inhoudsindicatie

Verrekening tijdens faillissement, Curator cedeert vordering van failliet op zijn schuldenaar aan derde, Vordering van schuldenaar op failliet is verbintenis onder opschortende voorwaarde (betaling € 100 per verkocht meetsysteem), Schuldenaar kan zijn vordering op failliet verrekenen met de overgedragen vordering, Voorwaardelijk karakter vordering staat daaraan niet in de weg, Waardebepaling voorwaardelijke vordering ex art. 130 lid 1 Fw, Verwijzing naar HR 21 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4528 en HR 11 juli 2003, «JOR» 2003/210, Tussenarrest

Verder lezen
Terug naar overzicht