JOR 2015/230, Gerechtshof Amsterdam 03-03-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:809, 200.161.192/01 OK (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêtebevoegdheid (ex-)leden van coöperatie, Beëindiging lidmaatschap staat ontvankelijkheid niet in de weg, Nauw verband einde lidmaatschap en geschil over beleid van coöperatie, Strekking van enquêterecht, Verwijzing naar HR 11 april 2014, «JOR» 2014/259, m.nt. Olden (Slotervaartziekenhuis)

Samenvatting

De OK overweegt dat de (betwiste) beëindiging van het lidmaatschap niet in de weg staat aan ontvankelijkheid van verzoekers. Uit de in de brieven genoemde redenen voor de beëindiging van het lidmaatschap, …

Verder lezen
Terug naar overzicht