JOR 2015/314, Gerechtshof Amsterdam 07-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3413, 200.168.240/01 (met annotatie van mr. B.E. Verburgt)

Inhoudsindicatie

Verzoek tot faillietverklaring, Carrousel van intercompany-vorderingen, verpandingen en mededeling daarvan dienen geen ander doel dan verhaalsmogelijkheden van schuldeisers te frustreren, Misbruik van bevoegdheid

Samenvatting

Appellanten (in principaal appel) sub 2 en 3 (SCPD en CIG III) voeren aan dat door een ketenverpanding Crescendo Belgium NV uiteindelijk afgeleid pandhouder is op de vorderingen van failliet op SCPD en CIG III en dat op 26 maart 2015 van de verpandingen mededeling is gedaan aan de curator, waardoor hij ingevolge art. 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht