JOR 2015/69, Gerechtshof Amsterdam 13-01-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:55, 200.142.208/01 (met annotatie van mr. R.G.J. Nowak)

Inhoudsindicatie

Ontslag statutair bestuurder, Vennootschappelijke (door)werking van aandeelhoudersovereenkomst, Afspraak in aandeelhoudersovereenkomst (unanimiteit van stemmen) wijkt af van (dwingend)wettelijke regeling en statutaire bepaling (tweederde meerderheid), Nakoming van aandeelhoudersovereenkomst is gezien belang van vennootschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, Hoger beroep van Vzngr. Rb. Amsterdam 16 januari 2014, «JOR» 2014/157, m.nt. Nowak

Samenvatting

Delfino c.s. stellen zich op het standpunt dat het artikel in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht