JOR 2016/89, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6649, 200.157.034/01 (met annotatie van mr. C.G. van der Plas)

Inhoudsindicatie

Externe bestuurdersaansprakelijkheid, IPR, Bestuurder van Engelse Ltd wordt aangesproken op grond van onrechtmatige daad, Toepasselijk is recht van land waar schade zich voordoet, Nederlands recht van toepassing op grond van art. 4 lid 1 Rome II, Beoordeling aansprakelijkheid op grond van criterium Ontvanger/Roelofsen, Verwijzing naar HR 4 april 2014, «JOR» 2015/1, m.nt. Verboom (Air Holland), Hof legt i.c. bewijslast bij bestuurder en draagt deze op verweer omtrent betalingsonmacht nader toe te lichten, Tussenarrest

Verder lezen
Terug naar overzicht