JOR 2017/173, Gerechtshof Amsterdam 08-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4422, 200.157.929/01 (met annotatie van mr. K. Rutten)

Inhoudsindicatie

Opzegging kredietovereenkomst door bank, Intrekking bijzondere bepaling verbonden aan aflossing krediet, Geen aansprakelijkheid bank voor schade kredietnemer

Samenvatting

Appellante stelt dat zij aanzienlijke schade heeft geleden als gevolg van het feit dat de automatische incasso-overeenkomst niet is nagekomen, althans niet tot stand is gekomen. Volgens appellante zouden huurders die al een machtiging tot automatische incasso hadden verstrekt, in verwarring zijn geraakt en van de weeromstuit de huur niet hebben betaald. Appellante heeft evenwel niet verder toegelicht en onderbouwd dat het aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht