JOR 2017/223, Rechtbank Rotterdam 24-04-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3334, KG ZA 17-296 (met annotatie van mr. E.-J. Breukink)

Inhoudsindicatie

Rechterlijke machtiging tot bijeenroepen ava, Meerderheidsaandeelhouder wenst besluit over ontslag van bestuurder (tevens minderheidsaandeelhouder) en benoeming van nieuwe bestuurder, Ava heeft ruime bevoegdheden t.a.v. benoeming en ontslag, Weigering ava bijeenroepen als beschermingsconstructie in beginsel niet gerechtvaardigd, Belang om ava bijeen te roepen weegt vooralsnog zwaarder dan belang vennootschap

Samenvatting

Niet in geschil is dat de algemene vergadering het bevoegde orgaan is om tot benoeming en ontslag van de bestuurder van Logfret over te gaan. Vooralsnog betekent dit dat

Verder lezen
Terug naar overzicht