JOR 2017/236, Hoge Raad 16-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1107, 16/01941 (met annotatie van mr. H. Scholten)

Inhoudsindicatie

Bijzondere zorgplicht bank ter voorkoming van overkreditering, Ook in periode 1999-2003 bestond verplichting tot doen van onderzoek naar inkomens- en vermogenspositie consument, Tevens gold voor bank informatie- en waarschuwingsplicht, Schending van onderzoekplicht levert op zichzelf geen onrechtmatige daad op, Daarvoor is vereist dat sprake is van overkreditering als gevolg van nalaten onderzoek, Verwijzing naar Hof ’s-Hertogenbosch voor verdere behandeling, Vervolg op Rb. Utrecht 11 april 2012, «JOR» 2012/189, m.nt. Lieverse en cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden…

Verder lezen