Juridische vormgeving van parkmanagement (2006.45.2739)


Parkmanagement wordt gezien als het beheren van een terrein met gebouwen van diverse private partijen en van de publieke of gemeenschappelijke infrastructuur. Het kan ook een relatie hebben naar het ‘ facility management’ zoals ICT, beveiliging, onderhoud, receptie, schoonmaak, afvalverzameling, groenverzorging en parkeertoezicht.

De auteur verkent de verschillende mogelijkheden die ons recht biedt terzake de juridische vormgeving van het parkmanagement. De meest voor de hand liggende rechtsbetrekking tussen de partijen is gemeenschap. Gemeenschappelijke eigendom, dan wel gemeenschappelijke opstal of erfpacht. Achtereenvolgens komen…

Verder lezen