Jurist die beroepsfout maakt kan persoonlijk aansprakelijk zijn jegens cliënt


Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest met mogelijk verstrekkende gevolgen gewezen.

Twee advocaten zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld door een cliënt (X) omdat zij hem niet voldoende zouden hebben geadviseerd. Het Hof heeft de vordering evenwel afgewezen omdat de opdracht tot advisering aan de advocatenmaatschap is verstrekt en niet aan de advocaten persoonlijk is gegeven. In cassatie stelt X dat een advocaat die een beroepsfout maakt onrechtmatig handelt ongeacht of hij contractueel als opdrachtnemer heeft te gelden.

De Hoge Raad heeft onder meer het volgende geoordeeld. Uitgangspunt is…

Verder lezen