JV 2007/412, RvS 03-07-2007, , 200701225/1 (met annotatie van TS)

Inhoudsindicatie

Ambtsbericht, individueel, Omvang van het geschil, Togo, Aanvraag, asiel, Refugié sur place

Samenvatting

1. Het beroepschrift noch de processen-verbaal van het verhandelde ter zitting bij de rechtbank bieden aanknopingspunten dat het individueel ambtsbericht niet op inzichtelijke wijze informatie verschaft. Door te overwegen dat het individueel ambtsbericht niet voldoet aan voornoemde eis, wegens innerlijke tegenstrijdig, omdat de onderliggende stukken enerzijds vermelden dat met één partijfunctionaris is gesproken en anderzijds dat meerdere partijfunctionarissen hebben verklaard dat de vreemdeling geen actief…

Verder lezen
Terug naar overzicht