JV 2007/442, RvS 20-07-2007, BB0917, 200608939/1 (met annotatie van Maarten den Heijer)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Wijziging van recht, Richtlijn

Samenvatting

De voorzieningenrechter heeft ten onrechte niet onderkend dat art. 15 (c) Richtlijn 2004/83 ten aanzien van de vreemdelingen geen relevante wijziging van het recht is. Een wijziging van het recht kan alleen als relevant nieuw recht worden aangemerkt indien de vreemdeling onder de reikwijdte van de desbetreffende bepaling valt. Op grond van bepalingen van internationaal humanitair recht moet geconcludeerd worden dat sprake is van een binnenlands gewapend conflict in de zin…

Verder lezen
Terug naar overzicht